Mijn werk

Het behandelaanbod

ACT

Acceptance en commitment therapy, afgekort ACT, is een vrij nieuwe vorm binnen de gedragstherapie. In deze therapie leert u omgaan met moeilijke gevoelens, gedachten en lichamelijke sensaties. U komt in contact met wat u écht belangrijk vindt in uw leven en kunt in die richting ook stappen zetten los van angsten, een laagzelfbeeld, ziekte en pijn, verslaving etc. U leert vaardigheden waardoor er psychologische flexibiliteit ontstaat en u haalbare doelen gaat stellen op weg naar een bewust en betekenisvol leven. Tijdens de behandeling krijgt u toegang tot de app van ACT Guide, hét kennisplatform van Gijs Jansen.

hOLISTISCHE ZORG

Holistische zorg is mensgerichte zorg met als doel dat je weer kunt leven vanuit eigen kracht en potentie. Bij de behandeling staat u als persoon centraal en uw persoonlijke behoeften en wensen. Achter elke klacht, symptoom of zorgvraag zit meer dan alleen een fysieke of mentale onbalans, het is een samenwerking van meerdere factoren. Tijdens de behandeling gaan we op zoek naar de verschillende factoren en hoe die elkaar beïnvloeden.

Leefstijl

Leefstijlfactoren zoals bewegen, voeding, roken en slaap spelen een belangrijke rol bij een scala aan psychiatrische klachten. Iemand die te weinig beweegt heeft bijvoorbeeld een hoger risico op het hebben van angstklachten of het krijgen van een depressie. Ook een ongezond eetpatroon en slaapritme dragen bij aan het in stand houden of verergeren van geestelijke gezondheidsproblemen. Er is inmiddels voldoende wetenschappelijk bewijs om leefstijlfactoren als serieus onderdeel in de behandeling van geestelijke gezondheidsproblemen te betrekken. In de behandeling kunt u hierin haalbare doelen stellen en stappen zetten met de geleerde vaardigheden.

Regiebehandelaar

Ik ben regiebehandelaar en daarmee uw aanspreekpunt, dat van uw naasten en indien nodig voor andere zorgverleners die betrokken zijn bij uw behandeling. Als regiebehandelaar zal ik een wezenlijk deel van uw behandeling uitvoeren, en waar nodig kunnen collega's betrokken worden. Dit gaat uiteraard in overleg met u, waarbij we rekening houden met de medebehandelaar van uw voorkeur.

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld, of een geweldsincident.

Samenwerken

Samenwerking met andere hulpverleners Er bestaat de mogelijkheid om tijdens de behandeling samen te werken met andere professionals werkzaam bij de Kloetingseweg. https://kloetingseweg48.nl en/of aangesloten zijn bij 1np

Relatietherapie ACT in love

ACT in love relatietherapie richt zich op het omgaan met verschillen én jezelf blijven in de relatie. Tijdens de therapie wordt er gebruik gemaakt van het werkboek ACT in love, geschreven door Denise Matthijssen (*). Met dit werkboek worden de sessies voorbereidt zodat er tijdens de sessies geoefend kan worden met ervaringsgerichte oefeningen. Thema’s waar mee gewerkt wordt:

  • omgaan met verschillen en uitdagingen
  • patronen leren herkennen en er anders mee om leren gaan
  • zelfbewustzijn vergroten
  • doen wat werkt
  • aan de slag met het versterken van je relatie.

Deze therapie is niet alleen geschikt voor stellen die problemen ervaren, maar kan ook ingezet worden voor het versterken van een bestaande betekenisvolle partnerrelatie.

(*zelf aan te schaffen https://www.boompsychologie.nl/product/100-12800_ACT-in-love )

ACT relatie therapie op basis van het werkboek ACT in love

699,- euro (6 sessies van 75 minuten)

ACT relatie groepsprogramma op basis van het werkboek ACT in love

(nog in ontwikkeling, neem contact op als je belangstelling hebt!)